NEDEN YÜZME BANDI?

Türkiye pazarında yerli imalat ‘’YÜZME BANDI’’ özelliklerine sahip lineer düzgün su akımı üreten başka bir ürün yoktur.

Piyasadaki mevcut ürünler ise, yurt dışından getirilen hava ve su karışımının çeşitli nozüllerden basınçla geçmesini sağlayarak su akımı oluşturan ve yüzenlerin vücutlarına doğru, akışı yönlendirmeye çalışan sistemlerdir.Bu sistemlerde su havuzun dışına alınarak bir pompa yardımıyla tekrar havuzun içerisine nozüllerden yüksek bir basınç ile su jeti olarak gönderilmektedir.

Bu yöntemle havuzun içerisine sevk edilen sudan daha efektif değerler elde etmek için basınç ile suyun hızı artırıldığında yüzenlerin vücutlarına rahatsızlık verilebilmektedir.Ayrıca arzu edilen yüzmeye karşı düzenli bir su akışı da sağlanamamaktadır.

‘’YÜZME BANDI’’ ise, havuz içerisindeki suyu kullanarak kapalı bir su akışı çevrimi oluşturmaktadır. Bu çevrimde su, aynı bir nehirdeki suyun akışı gibi kütle / blok şeklinde akıp yer değiştirmektedir.

’’YÜZME BANDININ’’ su çıkış perdesinden, kütle / blok halinde çıkan su, yüzmeye çalışan kişinin göğsüne, doğru akarak yüzmesini engelleyici karşı bir kuvvet oluşturmaktadır.

Bu karşı kuvvet ‘’YÜZME BANDININ’’ teknolojisinden dolayı, kütle halinde minimum türbülans ve maksimum değerde kuvvetli bir lineer düzgün su akış etkisi (su direnci) oluşturmaktadır.

Bu su akış direncine karşı yüzen kişi bu kuvveti yenip ilerlemek için mücadele etmekte olup, uygun değerde su akış ve yüzme hızını dengelediklerinde ve performansına bağlı olarak su akışını sistemden ayarladığında yüzücü olduğu noktada / koordinatlarda sabit kalıp 2 ila 3 metre uzunluğunda bir bölgede arzu ettiği sürece saatlerce yüzebilmektedir.

Dolayısıyla ilerlemek için kulaç atan yüzücü ve bu yüzme çabasını engelleyen, lineer su akışı ile karşı karşıya kalan yüzücü, koşu bandındaki koşucu gibi aynı noktada / koordinatlarda sabit kalmakta, olduğu yerde yüzmeye devam etmektedir. Hatta bir müddet sonra su, yüzücüyü yüzme istikametinin aksi yönüne taşımaktadır.

Bu şekilde sınırlı ölçülerde (en/boy oranında) inşa edilmiş havuzlarda ‘’YÜZME BANDI’’ kullanarak, havuz boyunca sınırları ortadan kaldırıp kesintisiz yüzme mesafemizi artırmayı, sonsuzlaştırmayı sağlamış oluyoruz.

  • “YÜZME BANDI” ile her yaş grubundan yüzücüler,yüzme kabiliyetlerine göre su akış hızını ayarlayarak lineer bir akış oluşturup bu sistemi çok rahat kullanabilirler.
  • “YÜZME BANDI” ile en profesyonel ve amatör yüzücünün rahatlıkla yüzebileceği, kulaç atabileceği su akış hızı sağlanabilmektedir.
  • “YÜZME BANDI” her tip ve çeşit havuzların kenarlarına montaj elamanları desteği ile kurulabilmektedir.
  • “YÜZME BANDI”nı kullanan bir yüzücünün havuz içerisinde hayati bir tehlikeyle karşı karşıya kalması söz konusu değildir.
  • “YÜZME BANDI”nın yüzme bölümündeki güç ünitesinde kesinlikle bir elektrik, kaçak akım bulunması söz konusu değildir.

KULLANIM ALANLARI